Kirjasimet:
Tarkista, että lähettämässäsi painovalmiissa aineistossa on mukana painotyössä käytettävät kirjasimet tai ohjelmasta riippuen kirjasimet on muutettu viivoiksi/conventoitu.

Värillisyys:
Painotuotteesta tulee jo aikaisessa vaiheessa tietää sen värillisyys, tehdäänkö se 1-värisenä vai 4-värisenä. Mikäli painotyö tehdään 4-värisenä tulee kaikkien väriasetusten olla CMYK-muodossa. Tämä koskee sekä kuvia, että erilaisia värikenttiä ja tekstejä.

Kuvat:
Tärkeä seikka painotuotteen onnistumiselle on kuvan tarpeeksi suuri resoluutio eli tarkkuus. Sävykuvissa, eli väri- ja harmaasävykuvissa, resoluution tulisi olla kuvan lopullisessa koossa 300 dpi (pistettä per tuuma). Sävykuvat tulisi olla cmyk-muodossa.
Viivakuvissa, kuten logoissa ja kuvakkeissa, tulee resoluution olla vähintään 600 dpi. Kuvan tarkkuus määritetään jo skannausvaiheessa, eikä sitä voi enää jälkeenpäin nostaa.
Nykyään käytetään paljon netistä otettuja kuvia. Tässäkin tilanteessa tulisi muistaa, että näiden kuvien resoluutio on vain 72 dpi:tä, siis painotuotteeseen liian matala.

Kuvan tiedostomuoto:
Tiedostomuotona kuvissa tulee käyttää joko JPEG- tai TIFF-muotoa. EPS-tiedostoa muodostettaessa tulisi muistaa, että käytössä olleet kirjasimet sisällytetään eps-tiedostoon. Kuvan sisäistä JPEG-pakkausta ei tulisi käyttää.  
Mikäli painotuotteen sivunvalmistus tehdään SeT-Printissä, tulisi siihen liitettävät kuvat toimittaa muokkaamattomina, alkuperäisessä muodossa.